Wywietrzaki cylindryczne

Wywietrzaki cylindryczne - Typ WC
Wywietrzaki cylindryczne stanowią końcowy element instalacji wentylacji grawitacyjnej o przekroju kołowym.