Podstawy dachowe

Podstawa dachowa PD - Typ A
Podstawa dachowa typu A umożliwia przeprowadzenie instalacji przez dachy o różnej konstrukcji z zabezpieczeniem przed przeciekami oraz przenosi na konstrukcję dachu ciężar zamontowanych na nim urządzeń.
Podstawa dachowa tłumiąca - Typ PDTK / PDT
Podstawy dachowe typu PDTK i PDT służą do obniżenia poziomu natężenia dźwięku przenikającego od wentylatora do pomieszczenia wentylowanego. Gwarantują dobre wytłumienie hałasu przy jednocześnie niewielkich stratach ciśnienia.
Podstawy dachowe alnor
Służą do łączenia ze sobą kanałowej instalacji wentylacyjnej z czerpnią lub wyrzutnią dachową. Dostosowane są zarówno do dachów płaskich jak i posiadających określone kąty spadku do 45°. Łączone są z podstawami dachowymi za pomocą stalowych kołnierzy mocowanych na końcach elementów lub nyplowo, gdzie kołnierz podstawy może być dodatkowo wyposażony w uszczelkę z gumy EPDM.
Podstawy dachowe PD - Typ: BI; BII; BIII
Podstawa dachowa typu B umożliwia przeprowadzenie instalacji przez dachy o różnej konstrukcji z zabezpieczeniem przed przeciekami oraz przenosi na konstrukcję dachu ciężar zamontowanych na nim urządzeń.