Króćce elastyczne

Króćce elastyczne - Typ KEP, KEK
Króćce elastyczne stosuje się w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu uniknięcia przenoszenia drgań (np. od wentylatora lub centrali wentylacyjnej) na przewodowe części instalacji.