Kratki ochronno - akustyczne

Dźwiękochłonne kratki ochronno – akustyczne - Typ SWG

Dźwiękochłonne kratki ochronno – akustyczne SWG przeznaczone są do zamontowania w miejscu, gdzie wymagane jest wysokie tłumienie dźwięku przy zachowaniu niskich oporów przepływu. Minimalna głębokość wbudowania poszerza zakres ich stosowania. Najczęściej kratki SWG montowane są w otworach nawiewnych i wywiewnych urządzeń klimatyzacyjnych w:

  • Ścianach budynków
  • Maszynowniach elektrowni
  • Pomieszczeniach technicznych zakładów produkcyjnych
  • Otworach wentylacyjnych stacji sterowniczych
  • Rozdzielniach
  • Kapsułach dźwiękochłonnych
  • Ekranach parkingowych
  • Obudowach kotłów
  • Jako ekranowanie przy chłodniach i jednostkach kondensatorowych, w cementowniach i hutach.

Zalecane jest stosowanie układu złożonego z kratki SWG i przepustnicy wielopłaszczyznowej (szczególnie przepustnicy żaluzjowej SMAY z lamelami wypełnionymi pianką poliuretanową). Układ ten pozwala na płynną regulację strumienia objętościowego powietrza oraz całkowite zamknięcie jego przepływu, a także pozwala uniknąć negatywnego wpływu różnic temperatur na funkcjonowanie przepustnicy.