Klapy przeciwpożarowe

Klapy przeciwpożarowe odcinające - Kołowe
Klapy przeciwpożarowe typu KTS przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody odcinające, oddzielające strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku. Klapy typu KTS są klapami odcinającymi (normalnie otwarte), symetrycznymi przeznaczonymi do zabudowy poziomej (w ścianach) i pionowej (stropy). Mogą być instalowane we wszystkich rodzajach przegród budowlanych (przegrody sztywne) łącznie ze ścianami kartonowo gipsowymi. Podstawową funkcją klap typu KTS jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury i dymu. Klapy spełniają europejską klasyfikację w zakresie odporności ogniowej.
Klapy przeciwpożarowe odcinające - Prostokątne KPO120
Klapy przeciwpożarowe typu KPO120–S i KPO120-E przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody odcinające, oddzielające strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku. Mogą być montowane we wszystkich typach przegród budowlanych, ze ścianami kartonowo-gipsowymi włącznie. Klapy te są klapami symetrycznymi przeznaczonymi do zabudowy poziomej (w ścianach) i pionowej (stropy). Funkcją klap przeciwpożarowych typu KPO120-S i KPO120-E jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia , temperatury i dymu. Klapa przeciwpożarowa o symbolu EIS120 oznacza że są spełnione są kryteria klasyfikacyjne: szczelności ogniowej , izolacyjności i dymoszczelności w czasie 120 minut. Skuteczność klap potwierdzona jest badaniami według normy PN-EN 1366-2
Sterowanie i monitorowanie klap przeciwpożarowych i oddymiających
Profilaktyka w zakresie bezpieczeństwa ludzi i towarów znajdujących się w budynkach, to jedno z najważniejszych zadań stojących przed projektantami, inwestorami, wykonawcami i użytkownikami budynków. Dotyczy to zwłaszcza ochrony przeciwpożarowej. System SBS-Control służy do prostego sterowania i kontroli zmechanizowanych klap przeciwpożarowych i oddymiających.

Przyrząd sterujący z sygnalizacją BKS-24-9A przeznaczony do centralnego sterowania do 9-ciu klap przeciwpożarowych i oddymiających. Rozpoznaje nieprawidłowości w pracy, takie jak przerwanie przewodu, błąd na stykach, przekroczenie maksymalnego, dopuszczalnego czasu zamknięcia, względnie otwarcia klapy, jak również uszkodzenie napędu i klapy.