P.P.H.U. KLIMAT
BARBARA BARTECKA, ANDRZEJ BARTECKI SP.J.
ul. Kłokoczycka 140
51-376 Wrocław
tel. 071 345 50 19, 345 57 50
fax. 071 391 54 96
email: biuro@klimatsc.com.pl

Kontakt

P.P.H.U. KLIMAT Barbara Bartecka, Andrzej Bartecki Spółka Jawna
ul. Kłokoczycka 140, 51-376 Wrocław
tel.: (0-71) 345-50-19, (0-71) 345-57-50
fax: (0-71) 391-54-96
e-mail: biuro@klimatsc.com.pl
NIP: 898-00-15-462
Konto bankowe:
PKO BP 66 10205226 1284900241
PKO BP 71 1020 5226 0000 6102 0186 6292

Temat zapytania
Treść zapytania
Imię i nazwisko lub nazwa firmy / instytucji
Adres e-mail
Numer telefonu wraz z numerem kierunkowym
Numer faxu wraz z numerem kierunkowym