Czerpnie i wyrzutnie powietrza

Czerpnie - wyrzutnie powietrza - Typ CWP
Czerpnie - wyrzutnie powietrza - Typ CWP z kierownicami stałymi lub ruchomymi stosuje się do zabudowy otworów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych w ścianach budynków. Mogą być montowane w zakończeniach przewodów wentylacyjnych.