P.P.H.U. KLIMAT
BARBARA BARTECKA, ANDRZEJ BARTECKI SP.J.
ul. Kłokoczycka 140
51-376 Wrocław
tel. 071 345 50 19, 345 57 50
fax. 071 391 54 96
email: biuro@klimatsc.com.pl

Usługi

Wymagania klimatyzacyjne bywają bardzo zróżnicowane, od najprostszej, normatywnej wymiany powietrza z jednoczesnym ochładzaniem lub ogrzewaniem pomieszczeń, aż po określony wymóg temperaturowy
i wilgotnościowy z zachowaniem czystości powietrza.
Tymczasem pomieszczenia nie przewietrzane szybko ulegają zawilgoceniu, szkodząc mieszkańcom oraz samemu budynkowi.
W konsekwencji wentylacja i klimatyzacja stają się koniecznością.
Postrzeganie klimatyzacji jako technicznego sposobu obniżania temperatury powietrza w pomieszczeniu dla poprawienia samopoczucia ludzi ma już dzisiaj wymiar klasyczny, a słońce nie jest już jedynym, a często już marginalnym sprawcą dyskomfortu.
Zapewniamy kompleksową realizację systemów klimatyzacyjnych począwszy od pojedynczego mieszkania do hoteli, biurowców o kubaturze dochodzącej do 100 tysięcy metrów sześciennych.
Posiadamy własną produkcję elementów wentylacyjnych takich jak kanały prostokątne i okrągłe, kształtki z blachy ocynkowanej tłumiki akustyczne, skrzynki rozprężne pod różnego rodzaju nawiewniki. Produkujemy również bardzo skomplikowane kształtki wentylacyjne, których nie wyprodukuje żadna linia produkcyjna.
Wykonujemy wentylację począwszy od domków jednorodzinnych poprzez duże biurowce, hale produkcyjne.
Klimatyzacja Wrocław
Prefabrykacja
Wentylacja Wrocław