Wyrzutnie powietrza dachowe

Wyrzutnia dachowa WPD - Typ A
Wyrzutnia dachowa typu A stosowana jest w instalacjach wentylacji mechanicznej jako zakończenie ciągów wywiewnych. Usytuowana na podstawie dachowej kończy wywiewne przewody i otwory wentylacyjne o przekroju prostokątnym.
Wyrzutnia dachowa WPD - Typ B
Wyrzutnia dachowa typu B stosowana jest w instalacjach wentylacji mechanicznej jako zakończenie ciągów wywiewnych. Usytuowana na podstawie dachowej kończy wywiewne przewody i otwory wentylacyjne o przekroju prostokątnym.
Wyrzutnia dachowa WPD - Typ C
Wyrzutnia dachowa typu C stosowana jest w instalacjach wentylacji mechanicznej jako zakończenie ciągów wywiewnych. Usytuowana na podstawie dachowej kończy wywiewne przewody i otwory wentylacyjne o przekroju kołowym.
Wyrzutnia dachowa WPD - Typ D
Wyrzutnia dachowa typu D stosowana jest w instalacjach wentylacji mechanicznej jako zakończenie ciągów wywiewnych. Usytuowana na podstawie dachowej kończy wywiewne przewody i otwory wentylacyjne o przekroju kołowym.
Wyrzutnia dachowa WPD - Typ E
Wyrzutnia dachowa typu E stosowana jest w instalacjach wentylacji mechanicznej jako zakończenie ciągów wywiewnych. Usytuowana na podstawie dachowej kończy wywiewne przewody i otwory wentylacyjne o przekroju kołowym.
Wyrzutnie dachowe (Alnor)
Przystosowane są do montowania bezpośrednio na podstawach dachowych za pomocą stalowego kołnierza bądź na zasadzie mufowej, gdzie dolna część czerpni nasadzana jest bezpośrednio na króciec podstawy dachowej. Można wyróżnić z pośród nich typowe wywietrzaki WD-C1, jak również cylindryczne WD-B i wyrzutnie typu WD-D z pionowym wyrzutem powietrza.