Przejścia dachowe

Przejścia dachowe - Typ BTR
Przejścia dachowe typu BTR umożliwiają przeprowadzenie instalacji przez dachy o różnej konstrukcji z zabezpieczeniem przed przeciekami oraz przenoszą na konstrukcję dachu ciężar zamontowanych na nim urządzeń.