Wyporowe

Nawiewniki wyporowe NW
Nawiewniki wyporowe NW służądo wprowadzenia powietrza, z małą prędkością (0,2 do 0,5 m/s) i bardzo niską turbulencją bezpośrednio do strefy przebywania ludzi. Przy nawiewie w pobliże stanowiska pracy, temperatura powietrza nawiewanego powinna być niższa o 3 do 5 K. Wówczas strumień w sposób uporządkowany przedostaje się do strefy pracy Nawiewane nisko ponad podłogą powietrze, szybko opada i rozprzestrzenia się na niewielkiej wysokości. Napotykając źródła ciepła strumień ogrzewa się i zasysając pewną ilość powietrza otaczającego, tworzy unoszący się ku górze strumień konwekcyjny. Kratki wylotowe systemu umieszczone powinny być w górnej części pomieszczenia.

Nawiewniki wyporowe są przeznaczone również do stosowania w przypadkach konieczności wyparcia zanieczyszczeń lżejszych od powietrza (np. CO2) z określonego rejonu pomieszczenia.