Dysze nawiewne

Dysza nawiewna - Typ VS 4-PC
Dysze VS 4-PC przeznaczone są do pomieszczeń o wysokim standardzie, gdzie ze względów architektonicznych i estetycznych wskazane jest wykonanie nawiewników z materiałów przeźroczystych. Stosuje się je do nadmuchu powietrza, gdy niezbędny jest wysoki poziom rozdziału powietrza i niski poziom hałasu.Źrednica przyłącza dla każdej wielkości wynosi 200 [mm]. Dysze VS 4-PC mają możliwość ręcznego kierunkowania strugi powietrza w zakresie kąta 25º od osi symetrii.
Dysza nawiewna - Typ VS4

Dysze stosuje się do nadmuchu ogrzanego lub schłodzonego powietrza w przypadkach gdy niezbędny jest wysoki poziom rozdziału powietrza i niski poziom hałasu. Zasięg strugi proporcjonalnie zwiększa się przez zestawienie dysz w oddzielne grupy. Dysze VS4 mają możliwość ręcznego lub mechanicznego kierunkowania strugi powietrza w zakresie kąta 30º od osi symetrii:

  • ręcznie we wszystkich kierunkach
  • siłownikiem poziomo lub pionowo