Wirowe

Nawiewnik wirowy czterostronny - Typ NWC
Nawiewniki wirowe czterostronne znajdują zastosowanie jako zakończenia instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych pracujących w funkcji: grzania, chłodzenia oraz w przepływach izotermicznych. Wewnątrz ramki nawiewnika znajdują się na wzajemnie przecinających się osiach kierownice powietrza, połączone cięgnami tworzącymi cztery zintegrowane zespoły kierownic służących do zawirowania oraz regulacji strugi powietrza.
Nawiewnik wirowy dalekiego zasięgu - Typ NSDZ
Nastawne nawiewniki wirowe NSDZ stosowane są do klimatyzacji pomieszczeń o wysokości od 3 do 12 m. Ruchome, centralnie sprzężone, współbieżne łopatki, pozwalają na uzyskanie wysokiego stopnia indukcji i na precyzyjną regulację strumienia powietrza tak przy nagrzewaniu (zalecany kąt max. 75°), jak i chłodzeniu (zalecany kąt min. 20°). Korpus nawiewnika zakończony jest dokładnie wyprofilowanym kielichem, zapewniającym najkorzystniejszy profil strumienia przy chłodzeniu. Regulacja kształtu strugi powietrza odbywa sią ręcznie - NR
Nawiewniki wirowe - typ NWM
Nawiewniki wirowe NWM stosowane są do klimatyzacji pomieszczeń o wysokości 2 do 5 m. Mogą być montowane bezpośrednio do kanału lub do skrzynki rozprężnej. Skrzynka rozprężna może mieć w króćcu dolotowym perforowaną przepustnicę regulacyjną ustawianą ręcznie. Regulacja przepustnicy odbywa się od strony zewnętrznej skrzynki.
Nawiewniki wirowe NS-4
Nawiewniki wirowe NS-4 stosowane są do klimatyzacji pomieszczeń o wysokości 2,6 do 4,0 m przy regulacji strumienia powietrza w przedziale –10 do +10 [K]. Wykorzystywane są w pomieszczeniach komfortu oraz przemysłowych. Strumień rozprowadzanego powietrza wywołuje podwyższoną indukcję powietrza w pomieszczeniu. Zbudowane są ze skrzynki rozprężnej z króćcem przyłączeniowym i płyty czołowej (maski).
Nawiewniki wirowe NS-8
Nawiewniki wirowe NS-8 stosowane są do klimatyzacji pomieszczeń o wysokości 2,6 do 4,0 m przy regulacji strumienia powietrza w przedziale –10 do +10 [K]. Łopatki kierujące pozwalają na różnorodne kierunkowanie powietrza nawiewanego. Wykorzystywane są w pomieszczeniach komfortu i przemysłowych. Strumień rozprowadzanego powietrza wywołuje podwyższoną indukcję powietrza w pomieszczeniu. Zbudowane są ze skrzynki rozprężnej z króćcem przyłączeniowym i płyty czołowej (maski).
Nawiewniki wirowe NS-9
Nawiewniki wirowe NS-9 stosowane są do klimatyzacji pomieszczeń o wysokości 2,6 do 4,0 m i regulacji strumienia powietrza w przedziale –10 do +10 [K]. Łopatki kierujące pozwalają na różnorodne kierunkowanie powietrza nawiewanego. Wykorzystywane są w pomieszczeniach komfortu i przemysłowych. Strumień rozprowadzanego powietrza wywołuje podwyższoną indukcję powietrza w pomieszczeniu. Zbudowane są ze skrzynki rozprężnej z króćcem przyłączeniowym i płyty czołowej (maski).