SSair

Balance S
Balance-S jest kołowym dyfuzorem nawiewnym o aerodynamicznie ukształtowanym stożku zaworu. Dyfuzor Balance-S ma bardzo dobrą charakterystykę akustyczną, spadku ciśnienia, wydajności przepływu powietrza i samotłumienia. Instalowany jest przy zastosowaniu ramki montażowej lub bezpośrednio w kanale.
Elegant
Nawiewnik Elegant został specjalnie zaprojektowany do zapewniania nawiewu bez przeciągów z tylnych ścian biur, pokoi hotelowych, itp. Wersja VI lub VS z dyszą kierującą jest zalecana dla chłodnego powietrza. Dysza kierująca zabezpiecza strumień powietrza przed opadaniem w strefę przebywania ludzi zanim nie osiągnie odpowiedniej temperatury. Nie zaleca się przekraczać ?T 10 K. Nawiewnik Elegant jest również przystosowany do systemów VAV, jako że kształt strefy nawiewu jest niezmienny w całym zakresie przepływów.
Kavadra
Kvadra jest dyfuzorem nawiewno-wywiewnym przeznaczonym do montażu w suficie. Dyfuzor ten jest odpowiedni dla biur, sklepów i tym podobnych pomieszczeń. Można go podłączać bezpośrednio do kanałów o przekroju kwadratowym, do kanałów o przekroju kołowym oraz do skrzynki rozprężnej PER za pośrednictwem elementu przyłączeniowego KRC.
Konika
Konika jest dyfuzorem nawiewno-wywiewnym przeznaczonym do montażu w suficie. Jest odpowiednia dla biur, sklepów i podobnych pomieszczeń. Konika może być podłączona bezpośrednio do kanałów o przekroju kołowym lub do skrzynki rozprężnej PER za pomocą elementu montażowego Konika Bar. Nadaje się do nawiewu ciepłego i chłodnego powietrza.
Konika A
Konika A to wielostożkowy dyfuzor przeznaczony do montazu w suficie. Wypływ strugi powietrza nawiewanego może być regulowany od poziomego równolegle do sufitu do pionowego w dół.
Sinus A/B/C
Obszar wypływu można dowolnie kształtować zmieniając ustawienie dysz. Dysze mogą być obracane w obszarze 360° dając nieograniczoną możliwość kształtowania strefy wypływu nie pogarszając przy tym własności akustycznych i oporów przepływu.
TFF
TFF jest kołowym dyfuzorem nawiewnym przeznaczonym do montażu w suficie. Nawiewnik ten składa się ze stożka wlotowego i centralnego dysku wyłożonego materiałem dźwiękochłonnym. Właściwości techniczne dyfuzora dają możliwość szerokich zastosowań. Poprzez obracanie centralnego dysku można bezstopniowo regulować zasięg i spadek ciśnienia. Za pomocą przesłony można wybrać zarówno współśrodkowy jak i mimośrodowy model dystrybucji.
TSO
TSO jest dyfuzorem nawiewno-wywiewnym przeznaczonym do montażu w suficie. TSO posiada perforowaną płytę czołową i króciec przyłączeniowy zaopatrzony w uszczelkę gumową. Charakteryzuje się wysoką indukcją.