Zawory wentylacyjne

Zawory wentylacyjne nawiewne - Typ KE
Zawory wentylacyjne przeznaczone są do nisko i średniociśnieniowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nawiewnych. Najczęściej stosowane są przy wymianie powietrza do 300 [m3/h].

Regulacja ilości powietrza w zaworach KE następuje poprzez obrót talerza. Wymaganą szerokość szczeliny ustala się przeciwnakrętką. Montaż odbywa się za pomocą ramki montażowej, poprzez połączenie bagnetowe
Zawory wentylacyjne wywiewne - Typ KK
Zawory wentylacyjne przeznaczone są do nisko i średniociśnieniowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nawiewnych. Najczęściej stosowane są przy wymianie powietrza do 300 [m3/h].

Regulacja ilości powietrza w zaworach KE następuje poprzez obrót talerza. Wymaganą szerokość szczeliny ustala się przeciwnakrętką. Montaż odbywa się za pomocą ramki montażowej, poprzez połączenie bagnetowe