Wyposażenie anemostatów i nawiewników sufitowych

Skrzynki rozprężne SR
Skrzynki rozprężne wykonywane są jako elementy przyłączeniowe anemostatów prostokątnych, kwadratowych i kołowych, a także kratek wentylacyjnych w nisko i średniociśnieniowych instalacjach wentylacyjnych.