Elementy regulacyjne - przepustnice regulacyjne

Przepustnice szczelinowe - Typ GT
Średnio i niskociśnieniowe instalacje wentylacyjne. Przepustnice regulacyjne GT są elementami współpracującymi z kratkami wentylacyjnymi. Powierzchnia efektywna przepustnicy GT wynosi 48% powierzchni całkowitej.
Przepustnice uchylne - Typ GC
Średnio i niskociśnieniowe instalacje wentylacyjne. Przepustnice uchylne GC są elementami współpracującymi z kratkami wentylacyjnymi. Szczególnie zalecane są dla kratek wentylacyjnych montowanych bezpośrednio na przewodach SPIRO. Blokowanie samohamownymi nakrętkami.
Przepustnice uchylne łukowe - Typ GM
Średnio i niskociśnieniowe instalacje wentylacyjne. Przepustnice uchylne łukowe GM są elementami współpracującymi z kratkami wentylacyjnymi. Przesłony w każdym położeniu kierunkują strumień powietrza łagodnym łukiem, poprawiając w stosunku do innych rozwiązań parametry przepływowe i akustyczne. Ustalenie stopnia otwarcia przepustnicy odbywa się od strony czołowej, bez zdejmowania nawiewnika.
Przepustnice współbieżne - Typ GS
Średnio i niskociśnieniowe instalacje wentylacyjne. Przepustnice regulacyjne GS są elementami współpracującymi z kratkami wentylacyjnymi, anemostatami. Mogą być stosowane jako przepustnice regulacyjne wewnątrz przewodów wentylacyjnych lub w skrzynkach rozprężnych. Przesłony sprzężone są współbieżnie. Regulacja i ustalenie położeń przesłon odbywa się od strony czołowej, bez zdejmowania nawiewnika.