P.P.H.U. KLIMAT
BARBARA BARTECKA, ANDRZEJ BARTECKI SP.J.
ul. Kłokoczycka 140
51-376 Wrocław
tel. 071 345 50 19, 345 57 50
fax. 071 391 54 96
email: biuro@klimatsc.com.pl

Klimatyzatory przysufitowe

SPLIT Przysufitowy - Fujitsu
Charakterystyka produktu
* Moc chłodnicza: 5.20-12.50kW
* Moc grzewcza: 6.00-14.00kW
* Daleki zasięg nawiewu
* Silniki wentylatorów na prąd stały
* Tryb pracy: auto, chłodzenie, grzanie, osuszanie, wentylacja
* Regulacja siły nawiewu wentylatora
* Ustawianie kierunku wypływu powietrza z pilota w płaszczyźnie pionowej i poziomej
* Daleki zasięg wydmuchu powietrza
* Możliwość montażu w płaszczyźnie pionowej i poziomej (do modelu 7.10kW)
* Możliwość podłączenia świeżego powietrza (dla modeli powyżej 8.00kW)
* Sygnalizacja zapchanych filtrów powietrza
* Wysokie współczynniki EER i COP
* Możliwość programowania tygodniowego zegara czasowego(w zależności od rodzaju pilota)