P.P.H.U. KLIMAT
BARBARA BARTECKA, ANDRZEJ BARTECKI SP.J.
ul. Kłokoczycka 140
51-376 Wrocław
tel. 071 345 50 19, 345 57 50
fax. 071 391 54 96
email: biuro@klimatsc.com.pl

Wentylacja Wrocław

Prawidłowa wentylacja jest podstawą bezpiecznego i zdrowego trybu życia oraz elementem koniecznym do bezproblemowej eksploatacji obiektów i pomieszczeń.

Najbardziej rozpowszechniony system wentylacji naturalnej (grawitacyjnej) zapewnia przewietrzanie pomieszczeń na poziomie podstawowym. Właściwie wszystkie obiekty powinny mieć zapewniony ten system wentylacji.

Najpewniejszym sposobem zapewnienia właściwego wietrzenia pomieszczeń jest zbudowanie wymuszonej instalacji wentylacji nawiewno – wywiewnej. Jednakże obecne oczekiwania Inwestorów i Użytkowników różnego rodzaju obiektów są jeszcze wyższe. Chcieliby mieć możliwość o każdej porze roku utrzymywać optymalne warunki klimatyczne w zajmowanych pomieszczeniach. Obecny poziom rozwoju w dziedzinie wentylacji i klimatyzacji umożliwia spełnienie tych wymagań.

I w tym miejscu pragniemy zwrócić Państwa uwagę na naszą firmę, która w branży wentylacyjno – klimatyzacyjnej działa nieprzerwanie od roku 1986.

Oddajemy do Państwa dyspozycji nasz potencjał w zakresie projektowania, produkcji, dostawy oraz montażu kompletnych instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnych.