Tłumiki akustyczne rurowe proste

Tłumiki akustyczne rurowe proste TR
Tłumiki akustyczne przeznaczone są do tłumienia hałasu (głównie w zakresie średnich i wysokich częstotliwości), który przenoszony jest przez powietrze w sieci kołowych kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Najczęściej tłumiki montowane są pomiędzy wentylatorem a kanałem nawiewnym lub wyciągowym oraz przed nawiewnikami powietrza do pomieszczeń. Obudowa zewnętrzna wykonana w klasie A pozwala na stosowanie tłumików przy ciśnieniu wewnątrz instalacji do 630 [Pa].