Taśma elastyczna do kompensatorów wentylacyjnych

Taśma elastyczna

Taśmy elastyczne stosuje się do wykonania kompensatorów i króćców elastycznych, w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu wyeliminowania drgań i związanych z nimi niepożądanych efektów akustycznych.

Charakterystyka użytkowa:

  • Szczelność, wytrzymałość elementów
  • Uniwersalność zastosowań
  • Estetyka
  • Łatwość montażu elementów przyłączeniowych:
  • dla przekrojów prostokątnych - obrzeża kołnierzowe P20, P30, P40 z narożami S20, S30, S40,
  • dla przekrojów kołowych: kołnierze okrągłe lub zacisk taśmą zębatą