Sufity nawiewne z filtrem absolutnym

Sufity nawiewne z filtrem absolutnym - Typ SNAS
Przeznaczone są do nawiewu świeżego powietrza (bez recyrkulacji) do pomieszczeń o wysokich wymaganiach czystości. Sufity nawiewne montowane są z modułów typowych nawiewników NAS zabudowanych we wspólnej skrzynce rozprężnej z jednym lub dwoma króćcami wlotowymi. Mają kształt prostopadłościanu o wymiarach gabarytowych wynikających z sumy wymiarów zastosowanych modułów NAS.