Przepustnice wielopłaszczyznowe

Przepustnice specjalne - Typ PWIISp oraz PWIISw
Przepustnice wielopłaszczyznowe PW IIS stosuje się do regulacji lub zamknięcia przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych prostokątnych. Mogą być montowane w centrali klimatyzacyjnej lub w ścianie.
Przepustnice specjalne - Typ PWS
Przepustnice wielopłaszczyznowe PWS stosuje się do regulacji lub zamknięcia przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych prostokątnych. Mogą być montowane w centrali klimatyzacyjnej lub w ścianie.
Przepustnice wielopłaszczyznowe - PW II
Przepustnice wielopłaszczyznowe PW z łopatkami przeciwbieżnymi stosuje się do regulacji lub zamknięcia przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych prostokątnych. Mogą być montowane w centralach klimatyzacyjnych lub w ścianie. Temperatura pracy (–20ºC do +90ºC).
Przepustnice wielopłaszczyznowe - Typ ALM
Przepustnice wielopłaszczyznowe aluminiowe typ ALM z łopatkami przeciwbieżnymi stanowią miniaturyzację przepustnicy wielopłaszczyznowej „SMAY”. Przeznaczone są do montażu w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem central klimatyzacyjnych i układów automatyki do precyzyjnej regulacji przepływu powietrza. Ze względu na konstrukcję zapewniającą wysoką szczelność przepustnice typu ALM doskonale sprawują się jako urządzenia zamykające. Można je stosować w instalacjach o specjalnych wymaganiach: współpraca z rekuperatorami (przepustnice dzielone), ochrona nagrzewnic w centrali przed skutkami mrozu, wypuszczanie dymu podczas pożaru. Temperatura pracy ( –40ºC do +90ºC).
Przepustnice wielopłaszczyznowe - Typ PS
Przepustnice wielopłaszczyznowe z łopatkami przeciwbieżnymi „SMAY” przeznaczone są do montażu w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Mogą być montowane w centralach klimatyzacyjnych, w ścianach lub kanałach w celu precyzyjnej regulacji przepływu powietrza. Ze względu na konstrukcję zapewniającą wysoką szczelność przepustnice doskonale sprawują się jako urządzenia zamykające. Można je stosować w instalacjach o specjalnych wymaganiach: współpraca z rekuperatorami, (przepustnice dzielone), ochrona nagrzewnic w centrali przed skutkami mrozu, wypuszczanie dymu podczas pożaru. Temperatura pracy (–40ºC do +90ºC).
Przepustnice wielopłaszczyznowe - Typ PW I
Przepustnice wielopłaszczyznowe PW z łopatkami przeciwbieżnymi stosuje się do regulacji lub zamknięcia przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych prostokątnych. Mogą być montowane w centralach klimatyzacyjnych lub w ścianie. Temperatura pracy (–20ºC do +80ºC).
Przepustnice wielopłaszczyznowe - Typ PW III
Przepustnice wielopłaszczyznowe stosuje się do regulacji lub zamknięcia przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych prostokątnych. Mogą być montowane w centralach klimatyzacyjnych lub w ścianie. Temperatura pracy ( –20°C do +80°C).
Przepustnice wielopłaszczyznowe - Typ PWW
Przepustnice wielopłaszczyznowe z łopatkami współbieżnymi PWW stosuje się do regulacji lub zamknięcia przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych prostokątnych. Mogą być montowane w centralach klimatyzacyjnych lub w ścianie. Temperatura pracy ( –40°C do +100°C).