Przepustnice jednopłaszczyznowe

Przepustnice jednopłaszczyznowe - Typ PJA
Przepustnice jednopłaszczyznowe stosuje się do regulacji lub zamknięcia przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych prostokątnych AxB. Temperatura pracy (–20ºC do +90ºC).
Przepustnice jednopłaszczyznowe - Typ PJB
Przepustnice jednopłaszczyznowe stosuje się do regulacji lub zamknięcia przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych kołowych ØD. Temperatura pracy (–20ºC do +90ºC).