P.P.H.U. KLIMAT
BARBARA BARTECKA, ANDRZEJ BARTECKI SP.J.
ul. Kłokoczycka 140
51-376 Wrocław
tel. 071 345 50 19, 345 57 50
fax. 071 391 54 96
email: biuro@klimatsc.com.pl

Prefabrykacja

Zajmujemy się produkcją kanałów wentylacyjnych prostokątnych o dowolnych przekrojach z blachy ocynkowanej o grubościach 0.55 mm, 0.75 mm oraz 1.00 mm.

Wykonujemy ponadto:

 • Przepustnice jedno i wielopłaszczyznowe prostokątne i okrągłe.
 • Kształtki wentylacyjne prostokątne i okrągłe.
 • Nietypowe i skomplikowane elementy wentylacyjne.
 • Tłumiki akustyczne prostokątne i okrągłe.
 • Zakończenia pod elementy nawiewników i wywiewników (skrzynki rozprężne prostokątne i okrągłe).
 • Przewody wentylacyjne ze stali kwasoodpornej.
 • Podstawy dachowe klasy B/I, B/II, B/III pod wentylatory dachowe.
 • Wywietrzaki cylindryczne dowolnej średnicy.
 • Nietypowe elementy do łączenia central wentylacyjnych.
 • Ekrany akustyczne.
 • Elementy osłonowe i zabezpieczające klimatyzatorów i wentylatorów.
 • Konstrukcje stalowe pod centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne.