Neptun

Centrale klimatyzacyjne basenowe

Wybierając się na basen oczekujemy pełnego relaksu w komfortowych warunkach. Nie lubimy, gdy jest nam za zimno lub za gorąco. Jeśli jest zbyt wilgotno czujemy się „jak w szklarni”. Dodatkowo wysoka temperatura i wilgotność sprzyja rozwojowi drobnoustrojów, niekorzystnych zarówno dla zdrowia człowieka, jak i dla konstrukcji budynku. Wniosek: temperaturę i wilgotność w hali basenu trzeba utrzymywać na optymalnym poziomie. Tylko w ten sposób można zapewnić kąpiącym się komfortowy mikroklimat oraz długotrwałą, bezpieczną i tanią eksploatację obiektu. Tradycyjna wentylacja polegająca na odprowadzeniu z budynku powietrza wilgotnego i zastąpieniu go doprowadzonym z zewnątrz powietrzem świeżym w przypadku basenu jest czystym marnotrawstwem. Świeże powietrze zimą wymaga ogrzania, a latem osuszenia. Dzięki zastosowaniu układów odzysku ciepła, pomp ciepła jesteśmy w stanie odzyskać cenną energię zużytą do przygotowania powietrza świeżego. Nadmierne zyski ciepła można także wykorzystać do ogrzania wody basenowej lub ciepłej wody użytkowej.Odzysk ciepła
Centrale basenowe NEPTUN zostały wyposażone w dwu- lub trójstopniowe systemy odzysku ciepła wykorzystujące recyrkulację, wymiennik krzyżowy, rurkę ciepła i pompę ciepła. Bloki odzysku ciepła są tak dobierane, aby uzyskać maksymalnie wysoki poziom odzysku ciepła przy minimalnych oporach przepływu.

Osuszanie
Regulacja wilgotności odbywa się za pomocą precyzyjnego doboru ilości nawiewanego powietrza świeżego oraz za pomocą pompy ciepła. Dobierana jest minimalna ilość powietrza, którą określa zapotrzebowanie świeżego powietrza na osobę. Oszczędność energii przy osuszaniu powietrza zapewnia wykorzystanie recyrkulacji w stopniu zależnym od wilgotności względnej powietrza w hali basenowej. Powietrze wyciągane z hali basenu przepływając przez wymiennik, a następnie przez parownik pompy ciepła jest ochładzane poniżej punktu rosy, przez co następuje wykroplenie z niego pary wodnej. Ilość powietrza recyrkulacyjnego jest tak dobrana przez układ automatyki, aby na parowniku występowało najwyższe możliwe wykroplenie wody z powietrza. Osuszone w ten sposób powietrze wraca do hali basenu.

Odporność na agresywne czynniki
Centrale NEPTUN charakteryzują się zwiększoną odpornością na korozję i działanie związków chloru, co uzyskano dzięki zastosowaniu m.in. lakierowanych blach, z których wykonane są osłony centrali, epoksydowanych wymienników ciepła, wentylatorów lakierowanych, elementów wewnętrznych centrali z blachy kwasoodpornej.

Automatyka
Specjalnie dla potrzeb central basenowych stworzono układ automatyki oparty o sterowniki swobodnie programowalne, umożliwiające płynną regulację temperatury i wilgotności. Dokładnie dobrana automatyka kieruje pracą centrali w zależności od warunków zewnętrznych oraz nasilenia ruchu w hali basenu, automatycznie wybierając najwłaściwszy pod względem ekonomicznym tryb pracy. W ten sposób zapewniamy optymalizację kosztów eksploatacji obiektu.