Nawiewniki z filtrem absolutnym

Nawiewniki z filtrem absolutnym - Typ NAS
Nawiewniki te przeznaczone są do nawiewu świeżego powietrza do pomieszczeń o wysokich wymaganiach czystości. Nawiewniki z filtrem absolutnym składają się z skrzynki rozprężnej z króćcem wlotowym wyposażonym w przepustnicę regulacyjną. W skrzynce umieszczona jest szczelna kaseta filtra absolutnego klasy H13 wg PN-EN 779; PN-EN 1822. Szczelność zapewnia umieszczona między filtrem a kasetą ciągła uszczelka. Filtr mocowany jest ryglami. W standardzie nawiewniki sufitowe wyposażone są w anemostaty siatkowe SDB o perforacji 58%, a nawiewniki ścienne w kratki siatkowe ST-STS2 o perforacji 58%. Dla określenia stopnia zanieczyszczenia filtra zaleca się montaż presostatu różnicowego (wyposażenie dodatkowe).