Mechanizmy regulacyjne przepustnic MS

Mechanizm do montażu siłownika Typ MS-J-1
Dla przepustnic jednopłaszczyznowych
Mechanizm do montażu siłownika Typ MS-W-1
Dla przepustnic PW I
Mechanizmy do montażu siłownika Typ MS-W-2 i MS-W-3

MS-W-2 dla przepustnic
PW II, PW III, PWW, PW II S, PW 350 MS-W-3 dla przepustnicy PWS