Klapy zwrotne

Klapy Zwrotne - Typ KZ
Klapa zwrotna przeznaczona jest do instalacji o przekroju kołowym. Zastosowanie tego typu elementów instalacji zapobiega ucieczce/migracji powietrza ciepłego lub przedostawaniu się powietrza zimnego w sytuacji zaniku sprężu, np. kiedy wyłączone są wentylatory kanałowe. Montaż może być wykonany zarówno po stronie ssawnej jak i tłocznej w dowolnym położeniu.