Hygienos

Klimatyzacja pomieszczeń czystych

Głównym zadaniem urządzeń klimatyzacyjnych przeznaczonych do pomieszczeń czystych jest utrzymanie bardzo wysokiej jakości dostarczanego powietrza. Aby osiągnąć ten cel instalacje klimatyzacyjne muszą spełniać jednocześnie kilka warunków:

  • duży wydatek powietrza świeżego w celu zneutralizowania zanieczyszczeń chemicznych niemożliwych do usunięcia za pomocą filtrów,
  • wysokiej klasy filtracja powietrza, w tym filtracja absolutna,
  • wysoka szczelność urządzeń zapewniająca odizolowanie skażeń pochodzących ze strefy klimatyzowanej, a także dezynfekcję i sterylizację wszystkich podzespołów stykających się z powietrzem,
  • precyzyjna regulacja temperatury i wilgotności zapewniająca utrzymanie zakładanego mikroklimatu,
  • możliwość utrzymania właściwego rozkładu powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu.Rozwiązanie techniczne - centrale klimatyzacyjne do pomieszczeń czystych

1. Konfiguracja central
Centrale higieniczne umożliwiają realizację najbardziej wymagających założeń dotyczących parametrów powietrza dzięki odpowiedniej konfiguracji i doborowi odpowiednich podzespołów. Dzięki sekcyjnej budowie możliwe jest wykonanie najbardziej odpowiedniej centrali pod względem sprawności urządzenia, zużycia energii, wymiarów zewnętrznych, obróbki powietrza oraz układów wlotów i wylotów powietrza.

2. Konstrukcja central
Budowa jest oparta o budowę sekcyjną z zachowaniem szczególnych wymagań dotyczących szczelności. Szkielet centrali wykonany z zamkniętych profili aluminium, zapewnia większą sztywność. Centrale dla obiektów czystych pracują na wyższych sprężach niż „normalne”, więc przy mało sztywnej konstrukcji może wystąpić zasysanie „brudnego” powietrza. Obudowa - osłony centrali wykonane są z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej i dodatkowo pokrytej poliestrem zarówno od strony zewnętrznej jaki i wewnętrznej centrali. Wewnątrz osłon znajduje się warstwa niepalnej wełny mineralnej. Skośne podłogi centrali, wanny chłodnic i wymiennika krzyżowego wykonane są ze stali nierdzewnej, co ułatwia dezynfekcję centrali Rynienki ściekowe ze stali nierdzewnej umożliwiające odpływ zanieczyszczeń po myciu, Wszystkie krawędzie i uskoki wypełnione są grzybobójczym silikonem posiadającym atest higieniczny na stosowanie w obiektach służby zdrowia, co zapobiega tworzeniu się ognisk rozwoju mikroorganizmów. Wydłużone sekcje wymienników z podziałem przedniej osłony na dwie części co umożliwia dostęp do wymienników i odkraplacza. Okna rewizyjne oraz oświetlenie wewnętrzne umieszczone są w osłonach sekcji: nawilżania, filtrowania, wymienników i wentylatorów, co umożliwia kontrolę stanu wnętrza centrali bez konieczności wyłączania i otwierania centrali. Szczelne i jednocześnie łatwo otwierane drzwi rewizyjne zapewniają łatwy dostęp do wnętrza centrali podczas przeglądów serwisowych i czyszczenia centrali. Wszystkie zastosowane podzespoły są tak zamontowane, aby można je było myć z każdej strony. Wszystkie podzespoły i materiały są odporne na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne.

3. Podzespoły

Wentylatory - możliwe jest zastosowanie dwóch rozwiązań: wentylatora bębnowego wyposażonego w klapę rewizyjną oraz króciec odpływowy co umożliwia czyszczenie bębna, bądź wentylatora promieniowo-osiowego z otwartym wirnikiem.
Silnik napędzający wykonany w klasie IP umożliwiającej mycie i dezynfekcję.
Filtry - wielostopniowa filtracja z zastosowaniem atestowanych filtrów najwyższej klasy czystości HEPA umieszczonych w ramkach z tworzywa sztucznego i mocowanych w ramach montażowych z materiałów szlachetnych z dociskiem dla zwiększenia szczelności. Filtry wyposażone są we wskaźniki poziomu zanieczyszczenia.
Lampa UV o działaniu bakteriobójczym zapewnia dezynfekcję powietrza obiegowego.
Dławnice kablowe do połączenia silników i oświetlenia zapewniające odpowiednią szczelność oraz klasę czystości.
Przepustnice wykonane w podwyższonej klasie szczelności.

4. Odzysk ciepła - jest realizowany za pomocą wymiennika krzyżowego, rurki ciepła lub układu glikolowego, ponieważ wymienniki te zapewniają pełne rozdzielenie strumienia powietrza nawiewanego od wywiewanego. Obudowy wymienników są malowane proszkowo lub wykonane ze stali nierdzewnej

5. Wilgotność
Nawilżanie w centralach higienicznych może być realizowane za pomocą nawilżaczy parowych z wytwornicą pary, bądź nawilżaczy zasilanych z centralnej instalacji pary. Stosowane nawilżacze wykonane są z materiałów nie powodujących rozwoju mikroorganizmów oraz odpornych na korozję. W celu kontroli i czyszczenia zapewniony jest łatwy, stały dostęp do miejsc, w których gromadzić się może woda. Centrale Clima-Produkt przystosowane są także do osuszania powietrza za pomocą układu chłodzenia lub za pomocą rotorów absorpcyjnych.

6. Automatyka
W pomieszczeniach czystych istnieje potrzeba bardzo precyzyjnej regulacji temperatury i wilgotności. Z uwagi na to centrale wyposażone są standartowo w układ utrzymujący zadaną temperaturę i wilgotność powietrza. Dodatkowo układ ten może być wyposażony w niezależny moduł rejestrujący te parametry w czasie. Wentylatory mogą być wyposażone w falownik, który umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej i utrzymuje stały wydatek centrali niezależnie od stanu zabrudzenia filtrów generujących różne opory. Dzięki falownikom możliwe jest utrzymanie zadanej różnicy ciśnień pomiędzy pomieszczeniem klimatyzowanym a pomieszczeniami sąsiednimi. Układ automatyki centrali jest wyposażony w dodatkowe wejście umożliwiające podłączenie wskaźnika zabrudzenia filtrów umieszczonych w nawiewnikach bezpośrednio w klimatyzowanym pomieszczeniu. Dzięki kasetce zdalnego sterowania możliwe jest także sterowanie pracą centrali bezpośrednio z tego pomieszczenia.