Golem

Centrale klimatyzacyjne sekcyjne

Centrale klimatyzacyjne sekcyjne GOLEM to nowoczesne urządzenia przeznaczone do pracy w instalacjach wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Ich sekcyjna budowa umożliwia wykonanie centrali o konfiguracji optymalnej dla potrzeb instalacji zarówno pod względem gabarytów, podzespołów, jak ifunkcji, jakie ma spełniać centrala.Wykonania:

 • dachowe
 • kompaktowe
 • sekcyjne
 • o niestandardowych gabarytach
 • z instalacją pompy ciepła
 • z gazową lub olejową nagrzewnicą powietrza

Funkcje:

 • wentylacja
 • filtracja
 • odzysk ciepła
 • ogrzewanie
 • chłodzenie
 • osuszanie
 • nawilżanie

Centrale zbudowane są w oparciu o konstrukcję szkieletową z profili aluminiowych oraz płyt osłonowych stałych i zdejmowanych. Płyty osłonowe wykonane z blachy ocynkowanej, zewnętrznie lakierowanej wypełnione są warstwą niepalnej wełny mineralnej zapewniającej właściwą izolację akustyczną i termiczną. Grubość osłon wynosi 50 bądź 70 mm. Każda centrala wyposażona jest w wielopłaszczyznową przepustnicę, komplet króćców elastycznych oraz ramę fundamentową. Dla central dachowych przewiduje się daszki ochronne z białej blachy lakierowanej, czerpnię i wyrzutnię powietrza oraz montaż przepustnic wewnątrz centrali. Dodatkowe wyposażenie centrali może stanowić oświetlenie wewnętrzne, okna rewizyjne, zestaw do demontażu silnika, okablowanie czy wyłącznik serwisowy. Urządzenia Clima-Produkt wyposażone są w najwyższej klasy komponenty renomowanych firm krajowych i zagranicznych. W zależności od lokalizacji urządzenia centrale mogą być wykonane w wersji dachowej, kompaktowej, sekcyjnej bądź dostarczone w elementach i montowane bezpośrednio na placu budowy.

Do każdej centrali oferujemy starannie dobrany układ automatyki, którego zadaniem jest:

 • Optymalizacja zużycia energii
 • Utrzymanie zadanych parametrów powietrza
 • Zminimalizowanie zakresu bieżącej obsługi urządzenia
 • Zapewnienie długiej i bezawaryjnej pracy centrali.