Filtry kanałowe

Obudowa kanałowa filtra absolutnego KOFA
Obudowy kanałowe KOFA przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacyjnych o przekroju prostokątnym (na ciągach wentylacyjnych). Urządzenia montuje się w instalacjach doprowadzających powietrze do pomieszczeń aseptycznych takich jak: sale operacyjne, laboratoria, pomieszczenia, w których produkuje się np. urządzenia optyczne i elektroniczne. Obudowy KOFA nie zastępują nawiewników lub sufitów nawiewnych z filtrami absolutnymi, pozwalają jednak na znaczne wydłużenie czasu między wymianami filtrów w tych urządzeniach. Dużą zaletą jest to, że wymianę filtrów w obudowach kanałowych wykonuje się poza pomieszczeniami czystymi, dzięki czemu nie następuje ich skażenie a co za tym idzie czasowe wyłączenie z użytkowania.