Eol

Centrale nawiewno-wyciągowe z odzyskiem ciepła

Centrala nawiewno-wyciągowa z odzyskiem ciepła za pomocą wymiennika obrotowego EOL przeznaczona jest do wentylacji obiektów o znacznych zyskach ciepła, w których temperatura nawiewu może być niższa od temperatury pomieszczenia i tym samym nie ma konieczności stosowania dodatkowych nagrzewnic. Takie parametry powietrza obiegowego występują w obiektach takich jak: biura, sale konferencyjne, kawiarnie. EOL jest ekonomiczną, kompaktową centralą, w skład której wchodzą: wysokosprawny, regeneracyjny wymiennik obrotowy, nawiewny i wywiewny wentylator promieniowo-osiowy, kieszeniowe filtry powietrza nawiewanego i wywiewanego. Standardowo centrale są wyposażone w kompletną, fabrycznie okablowaną automatykę, która w sposób płynny reguluje wydajność centrali i utrzymuje właściwą temperaturę powietrza. Zastosowanie wentylatorów promieniowo-osiowych umożliwia obniżenie poziomu hałasu towarzyszącego pracy centrali. Zaletą centrali EOL jest także jej zwarta budowa, co pociąga za sobą spore oszczędności miejsca w maszynowni wentylacyjnej. Centrale EOL oferowane są zarówno w wykonaniu wewnętrznym jak i zewnętrznym (dachowym).
W celu zwiększenia zakresu stosowania central można w kanałach nawiewnych umieścić kanałowe wymienniki ciepła.
Typoszereg central składa się z czterech wielkości urządzeń o wydajności od 1000 m³/h do 12500 m³/h.