Elementy przewodowe instalacji prostokątnych

Elementy przewodowe instalacji prostokątnych
Kanały i kształtki wentylacyjne stanowią elementy budowy części przewodowej instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wykonywane są w oparciu o normę PN-B-03434 „Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania”, oraz normy w niej przywołane. Główne wymiary, dopuszczalne odchyłki wymiarowe oraz klasy przewodów i graniczne parametry pracy poszczególnych klas - według normy.