Centrale dla przemysłu spożywczego

Centrale dla przemysłu spożywczego

Technologia produkcji żywności w zakładach przemysłu spożywczego stawia instalacji wentylacyjnej wysokie wymagania dotyczące przede wszystkim utrzymania ścisłej czystości, a także precyzyjnie wyznaczonej temperatury i wilgotności powietrza. Nasze doświadczenie w produkcji urządzeń przeznaczonych do pracy w instalacjach o podwyższonych wymaganiach dotyczących czystości powietrza zaowocowało wieloma realizacjami w zakładach przemysłu spożywczego. Z naszej wiedzy korzysta wiele zakładów przetwórstwa mięsnego i rybnego, zakładów mleczarskich, browarów a także piekarnie i cukiernie.

Odpowiednia konfiguracja centrali umożliwia utrzymanie zadanych parametrów temperatury i wilgotności powietrza, a w celu zachowania reżimu czystości zastosowano specjalne rozwiązania konstrukcyjne ułatwiające mycie i dezynfekcję wnętrza centrali. Są to m.in.: podłoga centrali, wanny i rynienki odpływowe wykonane ze stali nierdzewnej; osłony zdejmowane z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej i pokrytej dodatkowo poliestrem również wewnątrz centrali; wszystkie krawędzie i uskoki wypełnione atestowanym silikonem zapobiegającym tworzeniu się ognisk bakterii i grzybów; wydłużony blok chłodnicy z podziałem przedniej osłony na dwie części, co umożliwia dostęp do chłodnicy i odkraplacza; wentylator i silnik w wykonaniu bryzgoszczelnym, przepustnice wykonane w podwyższonej klasie szczelności; oświetlenie wewnątrz centrali i okna rewizyjne umożliwiające inspekcję centrali bez zdejmowania osłony i zatrzymywania centrali.

Automatyka - centrale są wyposażone w układ utrzymania zadanej temperatury i wilgotności. Istnieje możliwość zainstalowania niezależnego rejestratora temperatury i wilgotności umożliwiającego kontrolę tych parametrów w czasie, co ma niebagatelne znaczenie w przypadku wdrożenia systemu HACCP. Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na chłód konieczne jest zainstalowanie układu odszraniania chłodnicy.

Utrzymaniu instalacji w należytym stanie służą regularne przeglądy, dlatego centrale pracujące na obiektach przemysłu spożywczego są objęte nadzorem serwisu fabrycznego przez cały okres ich użytkowania. W czasie przeglądu okresowego należy również przeprowadzić mycie centrali, dlatego wszystkie materiały, z których wykonana jest centrala są odporne na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne.

Jakość naszych produktów została potwierdzona wynikami badań niezależnych laboratoriów, które zaświadczają o zgodności produkcji ze wszystkimi niezbędnymi normami europejskimi. Atesty higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny potwierdzają możliwość stosowania urządzeń w pomieszczeniach o najwyższych wymogach czystości, jak służba zdrowia, przemysł farmaceutyczny, czy spożywczy. Standard organizacji firmy Clima-Produkt jest zgodny z wymogami normy ISO 9001.