Automatyka

Zabezpieczenie i sterowanie

Do każdej centrali oferujemy starannie dobrany układ automatyki zabezpieczająco-sterującej. Mikroprocesorowe regulatory dbają o zapewnienie właściwych parametrów powietrza, jak również optymalizują zużycie energii, a zastosowanie układów zabezpieczających pracę centrali zapewnia długą i bezawaryjną jej eksploatację. Układ automatycznego sterowania umożliwia zminimalizowanie zakresu bieżącej obsługi centrali bez groźby uszkodzenia urządzenia.